logotyp

Archiv články

Únor

Únor

V masopustním čase se i v naší školce konal karneval. Děti se na něj těšily, už několik dní předem prozrazovaly, jaké masky si přinesou. Celé dopoledne si užívaly v kostýmech, zatančily si a užily si společných her a soutěží. Na barevné balónky si nakreslily vtipné obličeje a tato „strašidýlka“ si odpoledne odnesly domů.


Jedno dopoledne nás navštívil vedoucí teraristického kroužku z DDM v Krupce pan Michal Havránek, který dětem přiblížil svět plazů svým vyprávěním a ukázkami živých zvířat. Děti tak měly možnost na vlastní oči vidět želvy, hady a agamu vousatou. Dozvěděly se také o možnosti navštěvovat jiné kroužky v DDM v Krupce.

V polovině března děti potěšil svým vystoupením kouzelník. Předváděl dětem kouzla, se kterými mu samy děti pomáhaly a byly tak šikovné, že se kouzlení s hůlkou, s barvičkami, s obrázky a s dalšími pomůckami vždy povedlo a děti měly radost, že se do kouzlení zapojily. Na rozloučenou kouzelník „vyčaroval“ z barevných balónků zvířátka pro každého domů. 

BŘEZEN / DUBEN

BŘEZEN / DUBEN

Pro budoucí prvňáčky se přiblížil čas zápisu do základních škol. Proto jsme využili možnost navštívit s nimi 1. třídu v ZŠ v Dubí. Děti se zapojily do vyučování, pracovaly u interaktivní tabule v hodině matematiky, hrály si se současnými prvňáky pohádku O veliké řepě. Dle reakcí dětí se jim ve škole líbilo a už nyní se do ní těší.

Začátkem dubna jsme si užili velikonočních svátků. Pro děti byla připravena hra „Cesta za velikonočním vajíčkem“ – v přírodě měly děti ukrytých několik částí papírové kraslice, které společně hledaly a sestavily. Po splnění úkolu dostaly děti velikonoční balíček a medaili.

V čase jarních svátků jsme také navštívili babičky a dědečky v Domově pro seniory v Dubí. Děti jim zazpívaly oblíbené písně s jarní tématikou, které si i senioři s nimi rádi zazpívali. Babičky a dědečkové nám na oplátku ukázali, jak se v rámci svých možností věnují pohybovým aktivitám – zacvičili za doprovodu lidové písně. Dopolední setkání se vydařilo a my se těšíme na další návštěvu.

Děti, které již brzy nastoupí do ZŠ, byly pozvány do Knihovny v Dubí. Paní knihovnice jim ukázala prostředí dětského oddělení, promluvila o knihách, o zacházení s nimi a také dětem přečetla ukázky ze dvou knih. Děti pak měly možnost si knihy prohlížet a vzájemně si o nich povídat. Paní knihovnice také dětem nabídla, že se mohou do knihovny spolu s rodiči přihlásit a krásné knížky si půjčovat domů.  

DUBEN/ KVĚTEN

DUBEN/ KVĚTEN

 Nevšední zvířata chovaná doma

Koncem dubna se n MŠ uskutečnil pořad, kde měly děti možnost poznat netradiční druhy zvířat, která mohou být chována v domácím prostředí. Děti viděly opičku, holoubky diamantové, křepelky. Velkou radost jim udělala ukázka vycvičených malých čivav, které děti přeskakovaly, podlézaly a hrály si s nimi.

Odpady

22. dubna je celosvětově připomínán Den Země, který je zaměřován zejména na ochranu životního prostředí. V našem TVP je tomuto tématu každoročně věnován také celý týden, jehož součástí byl letos výukový program Ekologického centra Most nazvaný „O odpadech s nejmenšími“. Děti byly zapojeny do hry s barevnými kontejnery a navíc si samy vyrobily svojí malou popelnici, na kterou použily odpadový materiál.

Besip

Začátkem května nás již podruhé v tomto školním roce navštívil příslušník Městské policie Dubí, tentokrát s programem BESIP. Toto povídání souvisí také s novým projektem MŠ „Dopravní výchova v MŠ aneb děti v dopravě“ (viz. záložka Decathlon). Následovat budou 2 návštěvy dopravního hřiště v Teplicích, kde si děti nabyté poznatky vyzkouší přímo v praxi.

Májka

Začátkem května se v rámci tradičních májových oslav konala ve Mstišově akce „Staročeské máje“, kterou pořádalo město Dubí. Slavnosti se zúčastnily také děti z naší MŠ – holčičky zde  zatancovaly svůj tanec se stuhami a všechny děti vystoupily s pásmem dětských a jarních písní.

Domov seniorů Na Výšině v Dubí

Druhým letošním setkáním se seniory byla tentokrát návštěva Domova pro seniory v Dubí Na Výšině. Také zde děti předvedly svůj taneček se stuhami a soubor písní. Byli jsme velmi rádi, že se setkání uskutečnilo, neboť jsme seniory chtěli navštívit již před Vánocemi, ale vysoká nemocnost dětí nám v tom zabránila.

Nehlaď toho psa

Centrum pro výcvik psů připravilo pro děti program „Nehlaď toho psa!“, jehož cílem je naučit děti správně zacházet se psem, správně přistupovat k cizím psům. Prakticky si děti mohly vyzkoušet hlazení představené border kolie, odměňování pejska pamlsky za správné chování, viděly výsledky dlouhodobého výcviku kolie majitelkou.

MŠ MSTIŠOV květen/ červen

MŠ MSTIŠOV květen/ červen

Dopravní hřiště

V rámci projektu „Dopravní výchova v MŠ aneb děti v dopravě“ jsme koncem května strávili jedno dopoledne na dopravním hřišti v Teplicích. Na úvod s dětmi pohovořil policista, který s nimi prošel celý prostor hřiště a vysvětlil jednotlivé dopravní situace, pojmenoval společně s dětmi dopravní značky a poučil je o správném chování na hřišti. Děti si pak s použitím cyklistických přileb vyzkoušely jízdu na odrážedlech, koloběžkách, či jízdních kolech. „Dopravní prostředky“ si vzájemně půjčovali a střídali se v rolích řidičů a chodců.

Olympiáda

Olympiáda

 Stejně jako loni se i letos v Dubí uskutečnila Olympiáda mateřských škol. Předškoláci pilně trénovali běh, skok do dálky, hod míčkem a štafetový běh, aby mohli změřit své síly s dětmi z ostatních mateřských škol v Dubí a jedné z německého příhraničí. Úspěšní sportovci dostali medaile a drobné dárky, ve štafetovém běhu se naše děti umístily na 2. místě, Lukášek obsadil 3. místo ve skoku dalekém.

Den dětí

Den dětí

 2. června jsme prožili v areálu Seniorcentra Pohoda v Dubí, kam nás pozvali jeho zaměstnanci. Ti připravili spolu se seniory pro děti stanoviště se soutěžemi, kde děti plnily sportovní úkoly. Zajímavou byla také prohlídka hasičského auta a možnost stříkání hasičskou hadicí do jezírka. Za odměnu děti dostaly různé drobnosti a sladkosti. Děkujeme Seniorcentru Pohoda za pozvání a uspořádání této akce.

Mateřská škola uspořádala dětem k jejich svátku výlet vláčkem Humboldt. Svezli jsme se do Teplic, projeli okružní jízdu centrem, Zámeckou zahradou, Šanovským parkem. Děti si pochutnaly na zmrzlině nebo lázeňské oplatce. Vláček nás potom odvezl zpět do Mstišova.

Voda, vodička

Voda, vodička

Začátkem června proběhl 2. výukový program Ekologického centra Most, tentokrát na téma „voda“. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého o výskytu vody, o skupenství, o koloběhu vody v přírodě, o vodních živočiších. Zahráli si pohybovou hru o kapce vody a vyrobili si papírovou rybu.

Praha

Praha

 

MŠ Cibuláček pořádala letos opět zájezd pro předškoláky do Prahy. Děkujeme za pozvání, i našim budoucím školákům se výlet velmi líbil. Navštívili jsme Pražský hrad, Chrám sv. Víta,  Muzeum hraček, Zrcadlové bludiště a Letiště Václava Havla, které bylo spojeno s komentovanou prohlídkou.

ČERVEN

ČERVEN

Rozloučení s předškoláky a školním rokem

Tradiční rozloučení s budoucími školáky se uskutečnilo nejdříve se zástupkyněmi MěÚ v Dubí, které přišly předškoláky pozdravit a přinesly jim na upomínku knihy. Druhá část se konala na zahradě za přítomnosti rodičů a příbuzných všech dětí z MŠ. Děti rodičům zazpívaly, následně byly ošerpovány, dostaly drobné dárky a užily si krásné odpoledne na zahradě včetně občerstvení a opékání vuřtíků.

 

Výlet do ZOO v Ústí nad Labem

Na závěrečný výlet jsme vyjeli autobusem do Ústí nad Labem. Navštívili jsme zvířátka v ZOO. Do horní části zahrady nás vyvezl zoovláček a dolů jsme pak šli procházkou, při které jsme pozorovali zvířata ve výbězích a pavilonech. V dětské ZOO měly děti možnost pohladit si malé kozičky holandské. Výlet se nám vydařil, počasí přálo. Byl to hezký závěr školního roku.

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Mateřská škola Mstišov
Školní 39, 417 03, Dubí 3 – Mstišov

Tel: 417 538 045
e-mail: ms-mstisov@volny.cz

ID schránky: kg3ku7s

zřizovatel: Město Dubí
https://www.facebook.com/
Domů

Created by © 2020 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign